Zarządzanie ceną i polityką cenową, cenniki, Value Based Pricing

Zarządzanie ceną

Zagadnienie zarządzania ceną produktów daje każdemu przedsiębiorstwu olbrzymie możliwości stosunkowo łatwego i szybkiego uzyskania widocznych korzyści finansowych. Strategiczne zarządzanie ceną przeprowadzone w świadomy i umiejętny sposób pozwoli na wykorzystanie Państwa mocnych stron i przewag konkurencyjnych.

Powszechne na rynku jest niezrozumienie tego procesu i odnoszenie cen i ich zarządzania do spodziewanych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa. Nieodpowiednie zarządzanie ceną staje się przyczyną frustrujących niepowodzeń rynkowych.

Nasza firma proponuje Państwu korzystanie z naszej wieloletniej praktyki i doświadczenia w prowadzeniu zmian w zakresie zarządzania ceną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze standardy i praktyki rynkowe, oparte między innymi na modelach Value-Based-Pricing.

Value-Based-Pricing - strategia cenowa, która przewiduje zarządzanie ceną w większym stopniu na podstawie postrzeganej przez konsumenta wartości, niż kosztów wytworzenia.

Nowoczesne podejście do tego zagadnienia gwarantuje Państwu uzyskanie doskonałych rezultatów i skutecznego zwiększenia zysku.

W celu zapewnienia oczekiwanych korzyści biznesowych nasza firma nie tylko buduje strategię zarządzania ceną ale również pomaga w wypracowaniu procesów realizacji przyjętej strategii w oparciu o konkretne działania:

  • wprowadzenie planu implementacji strategii cenowej
  • wpływanie na decyzje zakupowe klientów (willingness-to-pay)
  • zarządzanie oczekiwaniami klientów

Najtrudniej przekroczyć barierę w podejmowaniu decyzji o konieczność wprowadzenia zmiany w dotychczasowy model działania własnej firmy.

Zachęcamy serdecznie do rozmowy i przedstawienia nam swoich oczekiwań. Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w osiągnięciu oczekiwanych sukcesów rynkowych. Czas przetworzyć cenę Państwa firmy z elementu marketing-mix'u na stałą przewagę konkurencyjną i instrument podniesienia zysku.