Tworzenie biznes planów, żarówka pomysłów biznesowych oraz różne wykresy w tle

 

Tworzenie biznes planów

Prawidłowa metodologia wdrożenia projektu inwestycyjnego wymaga sporządzenia oceny jego skuteczności. Modelowy biznes plan pozwala uzasadnić poniesienie niezbędnych wydatków w trakcie realizacji projektu. Biznes plan umożliwia prawidłowy wybór rynków docelowych, wybór produktów, materiałów, bazy technicznej, strategii dystrybucji towarów, ułatwia pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego, pomaga wyliczyć szacowaną wielkość dochodów. Prawidłowo stworzony biznes plan umożliwia również stworzenie symulacji w oparciu o różne scenariusze i wybranie najlepszej opcji lub zabezpieczenie się na wypadek zaistnienia scenariusza niepożądanego. Analiza scenariuszy i ich skutków pozwala zarządzającym przedsiębiorstwem na podejmowanie optymalnych decyzji w oparciu o rzetelne analizy możliwości, korzyści i ryzyka.

Modelowy biznes plan powinien zawierać następujące składniki:

Opis biznes planu

Opisowa część biznes planu, jest dokumentem zawierającym pisemne uzasadnienie podejmowanej inwestycji. W dokumencie tym zawarta jest analiza rynku, analiza techniczna i organizacyjna, opisany jest również plan finansowy projektu.

Model finansowy

Model obliczeniowy tworzony jest w oparciu o zaprogramowanie złożonych algorytmów w MS Excel. Powszechność stosowania tego oprogramowania oraz jego znajomość pozwala w szybki sposób opanować obsługę skomplikowanych modułów, na których bazuje model finansowy. W narzędziu tym istnieje możliwość śledzenia przewidywanych przepływów finansowych, ich optymalizowania i dostosowywania do potrzeb przedsiębiorstwa. Na podstawie tych wyliczeń w prosty i szybki sposób są podawane kluczowe wskaźniki finansowe projektu.

Prezentacja

W celu pomocy w skutecznym i efektywnym zaprezentowaniu najważniejszych punktów projektu tworzona jest multimedialna prezentacja. Pozwala ona zwrócić uwagę na zasadnicze punkty projektu i w efektowny sposób pokazać je grupie docelowej.

Wszystkie materiały są oczywiście przekazywane w postaci elektronicznej i na życzenie klienta również w wersji papierowej.