Wsparcie analityczne i tworzenia systemu raportowego firmy

Outsourcing analityki

Ta oferta jest skierowana dla firm które potrzebują codziennej analityki i raportów, natomiast nie chcą lub nie potrzebują zatrudniać na stałe analityków. Ponieważ zatrudnienie świeżych absolwentów lub tanich analityków ma prawdopodobieństwo uzyskania raportów niskiej jakości, korzystanie z usługi outsourcing'u analitycznego daje gwarancję raportowania lub wsparcia od specjalistów z dużą wiedzą i doświadczeniem na czas.
Outsourcing analityczny możemy rozdzielić na dwa kierunki:

  • organizacja systemu raportowego
  • analityczne wsparcie przy podejmowaniu decyzji

System raportowy jest niezbędny dla firm każdej wielkości i pozwala trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Ta informacja daje kontrolę osiągania celów okresowych i zmiany kluczowych wskaźników. Do generowania raportów może być wykorzystana już istniejąca w firmie baza danych lub stworzona nowa, co będzie źródłem informacji do zasilania raportów sprzedażowych i analitycznych. Zawartość i parametry raportów są ustalane indywidualnie z klientem. Raporty mogą być wysyłane osobom zainteresowanym mailowo w trybie cyklicznym - codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie.

Podejmowanie decyzji biznesowych jest procesem który często zawiera znaczny poziom niepewności, lecz wsparcie analityka może go obniżyć. Szczególnie dotyczy to następujących przypadków:

  • projekty inwestycyjne
  • optymalizacja kosztowa
  • optymalizacja marketing-mix'u (polityki cenowej, struktury asortymentu) i innych.

Możemy również wspierać państwa przy podejmowaniu decyzji i identyfikacji istniejących trendów. Współpraca może wyglądać na różne sposoby - stały poziom miesięcznej obsługi lub godzinowa stawka on-demand.

Wsparcie analityczne i pomoc analityka przy podejmowaniu decyzji zarządczych